ลูกม้าสายเลือดดี จากพ่อม้าขาวพันธุ์โทโรเบรท กับแม่ม้าลูกผสม ที่ถูกเลี้ยงในแบบใกล้เคียงธรรมชาติ
ลูกม้าแข็งแรงและปรับตัวให้กินอยู่อย่างเป็นธรรมชาติได้ดี ทำให้ง่ายต่อการเลี้ยงดู อีกทั้งสุขภาพกายและจิตของม้าดีด้วย

จำหน่ายในราคาตัวละ 50,000 บาท

เป็นลูกพ่อ Silver sun (ดูประวัติพ่อม้าอย่างละเอียดได้ที่นี่ครับ) (พ่อม้ารับผสม)

ที่ตั้งฟาร์ม บ.ท่ากรวด ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี


ลูกม้าฝากจำหน่าย (รายละเอียด)
ลูกม้ามะขามเทศ Silver Steel (รายละเอียดแรกเกิด) จำหน่ายแล้ว
ลูกม้ามะเฟือง Silver Strong (รายละเอียดแรกเกิด) จำหน่ายแล้ว
ลูกม้ามะยม Silver Star (รายละเอียดแรกเกิด) จำหน่ายแล้ว

ลูกม้าพยอม Silver Stone (รายละเอียดแรกเกิด) จำหน่ายแล้ว

ลูกม้าผักโขม Silver storm (รายละเอียดแรกเกิด) จำหน่ายแล้ว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณเถียว 081-8556208

email: datepalmthai@hotmail.com

โพสข้อความได้ที่นี่

 

จำหน่ายลูกม้า

D   a   t   e   p   a   l   m   t   h   a   i  .  c   o   m

ส ว น เ อ๊ า ะ เ จ๊ า ะ แ อ๊ ะ แ จ๊ ะ