ซิลเว่อร์ซัน : เป็นม้าพันธุ์ โทโรเบรท เพศผู้สีขาว สูง 1.55 เมตร เกิดปี พศ.2550 สถานะจ่าฝูงพ่อพันธุ์

แม่มะรุม : เป็นม้าลูกผสม สีน้ำตาลแดง เพศเมีย สูง 1.35 เมตร เกิดเมื่อปี พศ.2547 สถานะแม่ม้า

แม่ปาหนัน : เป็นม้าลูกผสม สีน้ำตาลแดง เพศเมีย สูง 1.33 เมตร เกิดเมื่อปี พศ.2547 สถานะแม่ม้า

แม่พยูง : ลูกของแม่แดง สีน้ำตาลแดง เพศเมีย สูง 1.40 เมตร เกิดปลายปี พศ.2551 สถานะแม่ม้า

แม่มะขาม : ลูกของแม่มะรุม สีน้ำตาลไหม้ เพศเมีย สูง 1.30 เมตร เกิดต้นปี พศ.2552 สถานะแม่ม้า

เจ้าผักหวาน : ลูกของแม่ปาหนัน ด่างขาวน้ำตาล เพศเมีย สูง 1.35 เมตร เกิด 5 พฤษภา พศ.2553 ม้าสาว
เจ้ามะขามเทศ : ลูกแม่ะขาม เพศผู้ เกิด 15 มกราคม พศ.2555 สถานะลูกม้า
เจ้ามะเฟือง : ลูกแม่มะรุม เพศผู้ เกิด 24 มกราคม พศ.2555 สถานะลูกม้า
เจ้าไม้หอม : ลูกของแม่พยูง เพศเมีย เกิด 8 กุมภา พศ.2555 สถานะลูกม้า

แม่แดง : เจ้ามะยม : เจ้าพยอม : เจ้าผักโขม : จำหน่ายแล้ว


ตำแหน่ง และหน้าที่ : ช่วยกำจัดหญ้าและวัชพืชต่างๆภายในสวน

ม้าลูกผสม และ ม้าเทศ

D   a   t   e   p   a   l   m   t   h   a   i  .  c   o   m

ส ว น เ อ๊ า ะ เ จ๊ า ะ แ อ๊ ะ แ จ๊ ะ